Arduino ile Optik Okuyucu Sistemi

4 şıklı bir testin arduino ile okuma deneyi. Aşağıdan yazılım kodlarına ulaşabilirsiniz. Yazılım ara ara geliştirilecektir.

#include 
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
int a = 2;
int b = 3;
int c = 4;
int d = 5;
//int cevaplar[25] = {acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,acevap,bcevap,dcavep,ccevap}
int puan = 10; // soru başına tekabul eden puan
int i,toplamnot,acevap,bcevap,ccevap,dcevap;
void setup() {
 myGLCD.InitLCD();
 pinMode(a,INPUT);
 pinMode(b,INPUT);
 pinMode(c,INPUT);
 pinMode(d,INPUT);
}

void loop() {
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("Toplam Not",CENTER,5);
 myGLCD.setFont(BigNumbers);
 
 i=0;
 toplamnot=0;
 basla:
 myGLCD.printNumI(toplamnot,CENTER,8);
 acevap = digitalRead(a);
 bcevap = digitalRead(b);
 ccevap = digitalRead(c);
 dcevap = digitalRead(d);
 
 if(acevap == 1 && bcevap == 1 && ccevap == 1 && dcevap == 1){
   i++;
   delay(1000); 
  }
   switch (i) {
    case 1:
     if(acevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    case 2:
     if(bcevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    case 3:
     if(ccevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    case 4:
     if(dcevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    case 5:
     if(acevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    case 6:
     if(ccevap == 1){
      toplamnot+=puan;
     }
     delay(1000); 
    break;
    default:
     i=0;
     toplamnot=0;
   }
 
 goto basla;
 

}