WordPress Kod Bankası

[onemli]Title (Sayfa Başlığı)[/onemli]

<?php
global $page, $paged;
wp_title( '|', true, 'right' );
bloginfo( 'name' );
$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
echo " | $site_description";
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'Ecancan (Kendinize göre düzenleyin)' ), max( $paged, $page ) );
?>

[onemli]Style.css Tanımlamaları[/onemli]

/*
Theme Name: Tema Adı
Theme URI: Temanın Dağıtıldığı Web Sayfası
Author: Geliştirici Adı
Author URI: Geliştirici Web Sayfası
Description: Tema Açıklaması
Version: Tema Sürümü
*/

[onemli]Sayfaları Listeleme[/onemli]

<?php wp_list_pages('title_li=');?
>

[onemli]Yazı Başlığı[/onemli]

<?php the_title();?>

[onemli]Yazı Bağlantısı[/onemli]

<?php the_permalink();?>

[onemli]Yazar Adı[/onemli]

<?php author_meta("display_name");?>

[onemli]Yazıya Yapılan Yorum Sayısı[/onemli]

<?php comments_popup_link(__('Yorum yapılmamış'),__('1 yorum yapılmış'), __('% yorum yapılmış'), '', __('Yorumlara kapalı')); ?>

[onemli]Yazı Tarihi[/onemli]

<?php the_time(Y/m/d);?>

[onemli]İlkel Döngü[/onemli]

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
// buraya iskelet yani sizin listeleme kodlarınız.
<?php endwhile; else: ?>
<p><?php _e('Sonuç Bulunamadı.'); ?></p>
<?php endif; ?>

[onemli]Bileşen Tanımlama[/onemli]

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') ) {
register_sidebar(array(
'name' => 'Sağ Bölüm',
'before_widget' => ' ',
'after_widget' => '',
'before_title' => '',
'after_title' => '',
));
}
?>

[onemli]Bileşenin Gösterilmesi[/onemli]

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar() ) : else : ?>
<?php endif; ?>

[onemli]Popüler Yazıları Listeleme (2.Versiyon)[/onemli]

<?php
// sorgu koşulu belirlenir
query_posts(array('meta_key' => 'views', 'orderby' => 'meta_value_num'));
while ( have_posts() ) : the_post();
//Listeleme iskeleti. Yani Listelemek istediğiniz html parça
endwhile;
wp_reset_query();
?>

[onemli]Rastgele Yazıları Listeleme[/onemli]

<?php
// sorgu koşulu belirlenir
query_posts('showposts=5&orderby=rand');
while ( have_posts() ) : the_post();
//Listeleme iskeleti
endwhile;
wp_reset_query();
?>